Home Allkirjastage petitsioon

Word ook palingsupporter!

Teken de petitie, met jouw hulp maken we een vuist in Den Haag en Brussel.

Wil je lezen waarvoor je tekent? Klik dan hier.

Word ook palingsupporter!

Teken de petitie, met jouw hulp maken we een vuist in Den Haag en Brussel.

Wil je lezen waarvoor je tekent? Klik dan hier.

logo-white.svg

Euroopa Komisjon, Parlament ja ministrid: 

Tegutsege angerjate nimel!  

 • Ülemaailmne Looduskaitse liit (IUCN ) on kandnud angerja loetellu kui „kriitiliselt ohustatud”;

 • Noorangerjate arvukus on äärmiselt madal: Põhjameres on see näitaja võrdlusperioodil 1960–1979 keskmiselt 1.5%.

 • Hoolimata praegusest EL-i ühisest juhtimisraamistikust, mis on kehtinud üle 10 aasta, puuduvad märgid angerjate taastumisest.

 • Euroopa Komisjoni hinnangus angerja määruse rakendamisel leiti, et hõbeangerjate merre kudemise määr on endiselt eesmärgist tunduvalt väiksem.

 • Ebaseaduslik klaasangerjapüük ja salakaubavedu Aasiasse on muutunud suureks probleemiks. Seda peetakse suurimaks looduslike liikidega seotud kuriteoks Euroopas!

 • Inimtegevusest tingitud suremus on endiselt liiga suur. See hõlmab elupaikade kadu, harrastus- ja kutselist kalapüüki kõigil eluetappidel, hüdroenergiat, pumbajaamu ja reostust.

Lugege edasi   Allkirjastage petitsioon

47103
0
30.000

Oleme poolel teel, ent vajame teie abi!

2017. aastal lubasid ministrid parandada angerja taastumise meetmete rakendamist. Sellest ajast saadik ei ole siiski erilisi muutusi toimunud. Seetõttu palume tungivalt liikmesriikidel ja Euroopa Komisjonil:

 1. Kiirendada tõkete kõrvaldamist, et vähendada magevee elupaikadesse või sealt välja rändavate angerjate surmajuhtumeid.  
 2. Tagada, et angerjat käsitlevas määruses seatud 40% hõbeangerja merre kudemise eesmärk on tõhusalt täidetud.
 3. Vaadata läbi praegused asustamise ja ümberpaigutamise tavad, et vältida avaliku sektori raha väärkasutamist ja ebaseaduslikku kaubandust.  
 4. Vähendada veelgi angerja kaubandust kõigis eluetappides.
 5. Lõpetada angerja harrastuspüük-
 6. Peatada ebaseaduslik kalapüük ja kauplemine, tagades angerja täieliku jälgitavuse kõikides eluetappides. 

Euroopa angerjas on Euroopa mure. Allkirjastage see petitsioon kohe ja andke Euroopa otsustajatele teada, et te ei soovi näha angerja kadumist!   

Selle avalduse on esitanud mittetulundusühingud Good Fish Foundation ja Treppil, Ambjubaan & Fish Conservation Netherlands (RAVON) koostöös kalandussekretariaadiga ja The Dutch Postcode Lottery rahalise toetusega.

Hakake angerja toetajaks!

Teie abiga saame Brüsselis end kehtestada, seega allkirjastage petitsioon.

Lisateave kampaania kohta

Soovime petitsioonile koguda vähemalt 30 000 allkirja. Tahame, et kõik teaksid, kui tõsine on angerjate olukord, sest ainult siis hakkavad inimesed tegutsema. Mida rohkem allkirju, seda suurem on surve poliitikutele. 22 Euroopa Liidu liikmesriiki on vastu võtnud angerjamajanduse tegevuskavad, mida tuleb nüüd rakendada!

Jagage meie kampaaniat

These organisations support the Power to the Eel Campaign: