Home Allekirjoita vetoomus

Word ook palingsupporter!

Teken de petitie, met jouw hulp maken we een vuist in Den Haag en Brussel.

Wil je lezen waarvoor je tekent? Klik dan hier.

Word ook palingsupporter!

Teken de petitie, met jouw hulp maken we een vuist in Den Haag en Brussel.

Wil je lezen waarvoor je tekent? Klik dan hier.

logo-white.svg

Euroopan komissio, parlamentti ja ministerit:   

Ryhdy toimiin ankeriaan puolesta!

• Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on määritellyt ankeriaan äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi;

• Nuorten ankeriaiden aikuiseksi kasvaminen on erittäin vähäistä: Pohjanmerellä keskimäärin 1,5 % vertailujakson 1960–1979 tasosta;

• Yli 10 vuotta käytössä olleesta EU:n yhteisestä hallintokehyksestä huolimatta, ankeriaan toipumisesta ei ole merkkejä;

• Euroopan komission ankeriasasetuksen täytäntöönpanon arvioinnissa todettiin, että hopea-ankeriaan kutuvaellus on edelleen selvästi asetettua tavoitetta pienempi;

• Laittomasta lasiankeriaan saalistuksesta ja kaupasta Aasiaan on tullut suuri ongelma. Sitä pidetään Euroopan suurimpana villieläinrikoksena!

• Antropogeenisten vaikutusten aiheuttama kuolleisuus on edelleen aivan liian korkea. Tähän kuuluu elinympäristön menetys, vapaa-ajan ja kaupallinen kalastus kaikissa elämänvaiheissa, vesivoima, pumppaamot ja saasteet.

Lue lisää      Allekirjoita vetoomus

48142
0
30.000

Olemme jo hyvässä vauhdissa, mutta tarvitsemme apuasi!

Vuonna 2017 ministerit lupasivat parantaa Euroopan ankeriaan elpymistä edistävien toimenpiteiden täytäntöönpanoa. Sen jälkeen ei kuitenkaan ole tapahtunut paljon. Siksi pyydämme kiireellisesti jäsenvaltioita ja Euroopan komissiota:

1. Nopeuttamaan esteiden poistamista makean veden elinympäristöihin muuttavien tai niistä poistuvien ankeriaiden kuolemien vähentämiseksi;
2. Varmistamaan, että jäsenvaltiot panevat tehokkaasti täytäntöön ankeriasasetuksen 40 %:n kutuvaellustavoitteen;
3. Tarkistamaan nykyiset istutus- ja uudelleensijoittamiskäytännöt verorahojen väärinkäytön ja laittoman kaupan estämiseksi;
4. Vähentämään kaupallista ja vapaa-ajan kalastusta entisestään;
5. Kieltämään laittoman kalastuksen ja kaupankäynnin varmistamalla ankeriaan täydellisen jäljitettävyyden kaikissa elämänvaiheissa.

Euroopan ankerias on eurooppalainen huolenaihe. Allekirjoita tämä vetoomus nyt ja kerro eurooppalaisille päättäjille, ettet halua ankeriaan katoavan!   

Vetoomuksen ovat aloittaneet Dutch Postcode Lotteryn taloudellisella tuella voittoa tavoittelemattomat järjestöt Good Fish, RAVON foundation ja Fisheries Secretariat.

Ala ankeriaan kannattajaksi!

Sinun avullasi voimme ottaa kantaa Brysselissä, joten allekirjoita vetoomus.

Lisää tästä kampanjasta

Ensinnäkin haluamme ainakin 30 000 allekirjoitusta vetoomukseemme. Haluamme kaikkien tietävän, kuinka vakava ankeriaiden tilanne on, koska vasta sitten ihmiset voivat muuttaa käyttäytymistään. Mitä enemmän allekirjoituksia, sitä suurempi paine se on poliitikoille. Euroopan unionin maat ovat tehneet sopimuksia Euroopan ankeriaan suojelemiseksi, joka voidaan tehdä laittoman kalastuksen ja myymisen estämisellä sekä kehittämällä ratkaisuja ohjaamaan ankeriaat turvallisesti sulkujen, patojen ja vesivoimaloiden ohi. Mutta kukaan ei kuitenkaan valvo, noudattavatko maat sopimuksien ehtoja.

Jaa kampanjamme

These organisations support the Power to the Eel Campaign: