Home Pasirašykite peticiją

Word ook palingsupporter!

Teken de petitie, met jouw hulp maken we een vuist in Den Haag en Brussel.

Wil je lezen waarvoor je tekent? Klik dan hier.

Word ook palingsupporter!

Teken de petitie, met jouw hulp maken we een vuist in Den Haag en Brussel.

Wil je lezen waarvoor je tekent? Klik dan hier.

logo-white.svg

Europos Komisija, Parlamentas ir ministrai:   

Imkitės veiksmų dėl ungurių!  

 • Unguriai IUCN yra išvardyti kaip "kritiškai nykstantys";

 • Ungurių jauniklių išlieka labai nedaug: Šiaurės jūroje 1960–1979 m. ataskaitiniu laikotarpiu jų buvo vidutiniškai 1,5%.

 • Nepaisant daugiau nei 10 metų galiojančios bendros ES valdymo sistemos, nėra jokių požymių, kad ji padėtų atkurti ungurių išteklius.

 • Įvertinusi ungurių reglamento įgyvendinimą, Europos Komisija nustatė, kad sidabrinių ungurių sugaunama vis dar daug daugiau nei numatoma reglamente.

 • Didele problema tapo neteisėtas sužvejojimas ir prekyba unguriais Azijoje. Tai laikoma didžiausiu nusikaltimu laukinei gamtai Europoje!

 • Mirtingumas dėl antropogeninio poveikio tebėra pernelyg didelis. Tai apima buveinių praradimą, rekreacinę ir komercinę žvejybą visais gyvenimo etapais, hidroenergiją, siurblines ir taršą.

Skaitykite daugiau   Dalykitės mūsų kampanija

42179
0
30.000

Mes jau pakeliui, bet mums reikia jūsų pagalbos!

2017 m. ministrai pažadėjo geriau įgyvendinti priemones, kuriomis siekiama padėti Europos unguriams atsigauti. Tačiau nuo to laiko nieko neįvyko. Todėl skubiai prašome valstybių narių ir Europos Komisijos:

 1. Paspartinti kliūčių šalinimą siekiant sumažinti ungurių, migruojančių į gėlo vandens buveines arba iš jų, žūtį.  
 2. Užtikrinti, kad ungurių reglamente nustatytas 40% sidabrinių ungurių sėkmingo migravimo tikslas būtų veiksmingai įgyvendintas.
 3. Peržiūrėti dabartinę išteklių atkūrimo ir perkėlimo praktiką, siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui viešosiomis lėšomis ir užkirsti kelią neteisėtai prekybai.  
 4. Toliau mažinti verslą visuose ungurių gyvenimo etapuose.
 5. Nutraukti specializuotą pramoginę ungurių žvejybą.
 6. Sustabdyti neteisėtą žvejybą ir prekybą, užtikrinant visišką ungurių atsekamumą visais jų gyvenimo etapais.  

Europiniai unguriai yra Europos rūpestis. Pasirašykite šią peticiją dabar ir pasakykite mūsų Europos sprendimus priimantiems asmenims, kad nenorite, jog unguriai išnyktų!   

Šią peticiją pateikė pelno nesiekianti organizacija „Good Fish Foundation and Reptile, Amphibian & Fish Conservation Netherlands“ (RAVON), bendradarbiaudama su Žuvininkystės sekretoriatu ir gaudama finansinę paramą iš Nyderlandų pašto indeksų loterijos.

Tapkite ungurių rėmėju!

Su jūsų pagalba mes galime užimti ryžtingą poziciją Briuselyje, todėl pasirašykite peticiją.

Daugiau apie šią kampaniją

Norime, kad mūsų peticijoje būtų bent 30 000 parašų. Norime, kad visi žinotų, kokia rimta ungurių padėtis, nes tik tada žmonės imsis veiksmų. Kuo daugiau parašų, tuo didesnis bus spaudimas politikams. Ungurių išteklių valdymo planus patvirtino 22 Europos valstybės narės – dabar jie turi būti įgyvendinti!

Dalykitės mūsų kampanija

These organisations support the Power to the Eel Campaign: