Home Parakstīt petīciju

Word ook palingsupporter!

Teken de petitie, met jouw hulp maken we een vuist in Den Haag en Brussel.

Wil je lezen waarvoor je tekent? Klik dan hier.

Word ook palingsupporter!

Teken de petitie, met jouw hulp maken we een vuist in Den Haag en Brussel.

Wil je lezen waarvoor je tekent? Klik dan hier.

logo-white.svg

Eiropas Komisija, Parlament un ministri  

Iestājieties par Eiropas zuti!  

 • Starptautiskā dabas un dabas resursu aizsardzības savienība (IUCN) klasificē zušus kā „kritiski apdraudētus”;

 • Zušu mazuļu skaits ir ārkārtīgi zems: Ziemeļjūrā tas ir vidēji 1,5% no atsauces punkta, no 1960. gada līdz 1979. gadam.

 • Neskatoties uz pašreizējo kopīgo ES pārvaldības sistēmu, kas pastāv jau vairāk nekā 10 gadu, nav pazīmju, ka ar šīs sistēmas palīdzību būtu panākta zušustāvokļa uzlabošanās.

 • Eiropas Komisijas novērtējumā par zušu regulas īstenošanu tika konstatēts, ka sudraba zušu nokļūšana jūrā joprojām ir krietni zem noteiktā līmeņa.

 • Nelikumīga stikla zušu ķeršana un tirdzniecība uz Āziju ir kļuvusi par nopietnu problēmu. Tas tiek uzskatīts par lielāko noziegumu pret savvaļas dzīvniekiem Eiropā!

 • Mirstība, ko izraisa antropogēna jeb cilvēka radīta ietekme, joprojām ir pārāk augsta. Tas ietver tādus izaicinājumus kā biotopu iznīcināšanu, rekreācijas un komerciālo zvejniecību visos zušu dzīves posmos, hidroelektrostacijas, sūkņu stacijas un piesārņojumu.

Lasīt vairāk   Parakstīt petīciju

42179
0
30.000

Mēs labi virzāmies uz priekšu, taču mums ir vajadzīga Tava palīdzība!

2017. gadā ministri solīja uzlabot pasākumu īstenošanu, lai veicinātu Eiropas zušu krājuma atjaunošanos. Tomēr kopš tā laika nekas nozīmīgs nav noticis. Līdz ar to mēs steidzami lūdzam ES dalībvalstis un Eiropas Komisiju:

 1. Paātrināt šķēršļu nojaukšanu, lai samazinātu to zušu bojāeju, kas migrē uz saldūdens biotopiem vai no tiem.  
 2. Nodrošināt saskaņā ar ES regulu, ka vismaz 40% no sudrabzušu apmēra nokļūst jūrā.
 3. Pārskatīt pašreizējo krājumu atjaunošanas un pārvietošanas praksi, lai novērstu neatbilstošu valsts līdzekļu izmantošanu un lai novērstu nelegālu zušu tirdzniecību.  
 4. Turpināt samazināt zušu tirdzniecību visos zušu dzīves posmos.
 5. Pārtraukt zušu mērķtiecīgu izmantošanu rekreācijas zvejā.
 6. Pārtraukt nelegālu zvejniecību un tirdzniecību, nodrošinot pilnīgu zušu izsekojamību visos zušu dzīves posmos.  

Eiropas zutis ir Eiropas problēma. Paraksti šo petīciju, lai paziņotu mūsu Eiropas lēmumu pieņēmējiem, ka nevēlies, lai zuši izzustu!    

Kustību atbalsta bezpeļņas organizācijas „Good Fish Foundation” un „Reptile, Amphibian & Fish Conservation Netherlands” (RAVON), sadarbībā ar Zivsaimniecības sekretariātu un pateicoties „The Dutch Postcode Lottery” finansiālajam atbalstam.

Kļūstiet par zušu atbalstītāju!

Ar Jūsu palīdzību mēs varam uzstāties Briselē, tāpēc parakstiet šo petīciju.

Vairāk par šo kampaņu

Mums ir nepieciešami vismaz 30 000 parakstu. Mēs vēlamies, lai visi zinātu, cik nopietna ir situācija ar zušiem, jo tikai tadmēs spēsim reaģēt. Jo vairāk parakstu, jo lielāks būs spiediens uz politiķiem. Zušu krājumu apsaimniekošanas plāni ir pieņemti 22 Eiropas dalībvalstīs - tagad tie ir jāīsteno!

Dalīties ar mūsu kampaņu

These organisations support the Power to the Eel Campaign: