Teken de petitie

Word ook palingsupporter!

Teken de petitie, met jouw hulp maken we een vuist in Den Haag en Brussel.

Wil je lezen waarvoor je tekent? Klik dan hier.

Word ook palingsupporter!

Teken de petitie, met jouw hulp maken we een vuist in Den Haag en Brussel.

Wil je lezen waarvoor je tekent? Klik dan hier.

paling-in-vuist.svg

Privacy
beleid

Waarom een privacy beleid?

De organisaties achter Power to the Paling, Good Fish Foundation en RAVON, vinden het waarborgen van de privacy van de Paling supporters zeer belangrijk. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die gebruikt kunnen worden om een individu te identificeren of die aan een individu kunnen worden gekoppeld. In dit privacy statement informeren wij u over de wijze waarop wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en beschermen en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken.

Wie zijn wij?

De Good Fish Foundation is een onafhankelijke milieuorganisatie zonder winstoogmerk. De stichting stelt zich ten doel de transitie naar een duurzame en verantwoorde visserij en visteelt te bevorderen door de vraag naar goede vis te vergroten en consument en ondernemer te ondersteunen bij een verantwoorde keuze. Ook worden nieuwe thema’s zoals illegaal gevangen vis, sociale omstandigheden en traceerbaarheid door ons behandeld. De stichting richt zich primair op de visaanvoer, verwerking, consumenten, handel en overheid in Nederland en Europa.

RAVON is een kennisorganisatie die zich richt op de studie en bescherming van in Nederland voorkomende amfibieën, reptielen en vissen. RAVON voert onderzoek uit en zet de hieruit voortvloeiende kennis en data in voor advies, voorlichting en bescherming. Daarnaast verzamelt RAVON verspreidingsgegevens en zijn we verantwoordelijk voor de organisatie van landelijke meetnetten en het verspreidingsonderzoek, waarbij enkele duizenden vrijwilligers betrokken zijn. Het landelijk bureau van RAVON werkt vanuit de vestigingen in Nijmegen en Amsterdam.

Wij zijn verantwoordelijk voor de bescherming van het grondrecht van jouw privacy.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Wij verzamelen gegevens van onze gebruikers van de websites powerpaling.nl en powertotheeel.com:

Wanneer je ervoor kiest contact om de petitie te tekenen of je in te schrijven voor onze nieuwsbrief verzamelen wij persoonlijke gegevens zoals naam en emailadres. Dit stelt ons in staat om de petities te verzamelen en u de nieuwsbrief te sturen.

Contact

Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt die verband houden met de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan kun je contact met ons opnemen: met Good Fish Foundation: secretariat@goodfish.guide of RAVON: fg@ravon.nl.

Good Fish Foundation en RAVON behouden zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. De meest actuele versie kun je altijd vinden op deze website.

23 september 2020