Home Uppropet

Word ook palingsupporter!

Teken de petitie, met jouw hulp maken we een vuist in Den Haag en Brussel.

Wil je lezen waarvoor je tekent? Klik dan hier.

Word ook palingsupporter!

Teken de petitie, met jouw hulp maken we een vuist in Den Haag en Brussel.

Wil je lezen waarvoor je tekent? Klik dan hier.

logo-white.svg

Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och Ministerrådet:   

Hjälp oss rädda ålen!

 • Ål är listad som "akut hotad" av Internationella naturvårdsunionen IUCN;

 • Rekryteringen av ålyngel är extremt låg: i Nordsjön i genomsnitt 1,5 % av nivåerna under referensperioden 1960–1979.

 • Trots att det har funnits en gemensam plan för ålförvaltningen i EU i mer än tio år har ålpopulationen inte återhämtat sig.

 • Europeiska Kommissionens utvärdering av ålförordningens genomförande visar att mängden utvandrande lekmogna blankålar fortfarande ligger långt under det mål som satts upp.

 • Illegala fångster av och handel med glasål till Asien har blivit ett stort problem. Det anses vara det största naturvårdsbrottet i Europa!

 • Effekterna av mänskliga aktiviteter, som förlust av livsmiljöer, fritids- och yrkesfiske, vattenkraft, pumpstationer och föroreningar orsakar fortfarande alldeles för hög dödlighet.

Läs mer    Uppropet

50060
0
30.000

Vi är på god väg, men vi behöver din hjälp!

År 2017 lovade ministrarna att förbättra genomförandet av åtgärder för att hjälpa den europeiska ålen att återhämta sig. Men inte mycket har hänt sedan dess. Vi ber därför angeläget medlemsstaterna och Europeiska kommissionen att:

 1. Påskynda avlägsnandet av hinder för att minska dödsfallen för ål som migrerar in i eller ut ur sötvattensmiljöer.  
 2. Se till att målet om 40 % utströmning av silverål i ålförordningen tillämpas effektivt.
 3. Granska nuvarande omfördelnings- och omplaceringsmetoder för att förhindra missbruk av offentliga medel och för att förhindra olaglig handel.  
 4. Ytterligare minska kommersialism på alla stadier i livet för ål.
 5. Stoppa riktat fritidsfiske på ål.
 6. Stoppa olagligt fiske och handel genom att garantera full spårbarhet av ål i alla stadier i livet.
   

Europeisk ål är en europeisk angelägenhet. Skriv under denna petition nu för att berätta för våra europeiska beslutsfattare att du inte vill att ålen ska försvinna!   

Denna petition har lanserats av de ideella organisationerna Good Fish Foundation och Reptile, Amphibian & Fish Conservation Netherlands (RAVON), i samarbete med Fiskesekretariatet och med ekonomiskt stöd från det Holländska Postkodlotteriet.

Bli en ål-supporter!

Med ditt stöd kan vi föra ålens talan i Bryssel – skriv under namninsamlingen.

Mer om den här kampanjen

Vi vill ha minst 30 000 underskrifter på vår petition. Vi vill att alla ska veta hur allvarlig ålens situation är, för först då kommer människor att agera. Ju fler underskrifter, desto större kommer trycket på politikerna att bli. Ålförvaltningsplaner har antagits av 22 europeiska medlemsstater - nu måste de genomföras!

Dela vår kampanj

These organisations support the Power to the Eel Campaign: